top of page

För företag och organisationer

 

Den största resursen och samtidigt kostnaden för dagens företag är de anställda. Genom att utveckla ledarskap och teamarbete kan man uppnå förbättrad kommunikation och smidigare samarbete, ökat engagemang, effektivitet, och i slutändan en bättre lönsamhet. Jag arbetar både på individuell nivå och med grupper, på plats och/eller online. Jag kan erbjuda skräddarsydda helheter helt enligt kundens behov och önskemål. Det kan röra sig om allt från föreläsningar till arbete individuellt och/eller i grupp. Jag arbetar med företag, men också med individer och grupper inom föreningar och klubbar.

Individuell ledarskapscoaching

Som ledare möter man ibland situationer där de egna resurserna och erfarenheterna inte räcker till. Det kan kännas ensamt och tungt att bära ofta motstridiga krav både från medarbetare och ledning/överordnade. Startpunkten för ledarskapscoachingen kan vara en omorganisation eller annan förändring, du kanske är på väg tillbaka till arbetet efter en tids sjukfrånvaro, eller så kan det vara att du helt enkelt inte får ihop livspusslet och behöver hjälp att sortera och prioritera. I coachingen av ledare fokuserar vi på de utmaningar som du står inför, tittar på vilka resurser och styrkor du redan har och ger dig nya idéer, verktyg och insikter om dig själv och ditt ledarskap.

Målet är att ge dig nya idéer, alternativ och kraft att leda på ett positivt och konstruktivt sätt, att bli en ledare som kan och vill inspirera, engagera och påverka. I coachingsituationen utgår vi från arbetets utmaningar och situationer, med en helhetssyn som ofta leder oss in på närliggande områden som är nödvändiga att ta tag i för att yrkeslivet skall fungera. Ledarskapscoachingen kan utgå från fri coaching (där du väljer ämnet för coachingsessionen),  arbetsmaterialet New Start eller enligt programmet Ledarskapets Dimensioner.

Meeting
Team Meeting

Grupper och team

Att arbeta med grupper kan vara ett effektivt alternativ till individuell coaching t ex vid utveckling av ledare som står inför liknande utmaningar i en organisation, eller team som behöver arbeta bättre tillsammans. Det kan röra sig om ledarskapsutveckling eller medarbetare som behöver hjälp att arbeta mot gemensamma mål.

 

Coaching på gruppnivå kan vara till hjälp när

  • det ska startas ett nytt projekt eller verksamhet

  • en befintlig grupp vill utvecklas som grupp, lösa en konflikt eller komma vidare efter en kris

  • en befintlig grupp har fastnat, och behöver hjälp att hitta och arbeta mot gemensamma mål

  • kommunikationen behöver förbättras i en grupp

  • mål och visioner behöver tydliggöras och accepteras

Vid arbete med grupper skiljer man inom coachingen på Gruppcoachning och Teamcoachning.

Gruppcoachning

Gruppcoaching handlar om att ta hjälp av erfarenheter och dynamiken hos en grupp för att uppnå uppsatta mål. Gruppen kan, men behöver inte, vara en arbetsgrupp. Det kan till exempel vara fråga om en grupp idrottare med individuella mål som är hjälpta av att stötta och inspirera varandra, och som alla kan dra nytta av övningar som vi gör i gruppen. Det kan också vara en arbetsgrupp där alla har sina egna målsättningar, men behöver stöd och hjälp att utvecklas kring ett visst tema eller kompetens. Metoden bygger på gemensamt lärande genom reflektion, diskussioner och övningar.

Teamcoachning

Inom Teamcoaching är fokus på att hjälpa en grupp (team) att uppnå ett gemensamt mål. Det kan vara en ny grupp som behöver lära sig samarbeta effektivt, eller en befintlig grupp som behöver se över hur man arbetar tillsammans, kommunikation och inbördes relationer. När teamet fungerar som det skall blir det mer effektivt och samarbetet går lättare – arbetssituationen blir både roligare och mer produktiv.

Med utgångspunkt i det gemensamma målet tittar vi på hur teamet samarbetar och upplevs. Individuell coaching kan ingå i processen, men fokus är på gruppnivå. Från nulägesanalys till accepterad målbild guidar jag teamet med frågor, diskussioner, övningar och uppgifter. Målet är ökad förståelse, bättre kommunikation och samarbete, vilket leder till ett bättre arbetsklimat och i förlängningen också högre effektivitet. Beroende på organisationens behov och önskemål fortsätter processen tills överenskommet mål är uppnått, det kan vara att få gruppen att fungera eller att ta ett projekt ända hela vägen till slutmålet.

Karriärcoaching

Ibland behöver medarbetare individuell hjälp att komma vidare i karriären, det kan gälla att ta nästa steg inom organisationen eller att upptäcka och utveckla styrkor och förmågor som kan ta personen till en ny arbetsplats. Behovet av karriärcoaching kan triggas av organisationens ändrade kompetensbehov, återgång till (nya) arbetsuppgifter efter längre sjukfrånvaro, eller individens behov av stöd under eller efter en större förändring.

 

I karriärcoachingen arbetar jag med fri coaching, eller inom ramen för arbetsmaterialet New Start, alternativt programmet Ledarskapets Dimensioner. Initiativet till karriärcoaching kan komma från organisationen eller individen själv. Tillsammans hittar vi vägar framåt som gynnar både individ och organisation.

20210617-IMGP6298.jpg
bottom of page